Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach
Miejsce kultu św. Józefa

DIECEZJA
SIEDLECKA

   

21 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław

  Niech św. Józef błogosławi wszystkim wchodzącym na tą stronę...    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Hbr 5, 1-10); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); (Hbr 4, 12)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
ECHO
Strona Episkopatu Polski
Lednica
Portal młodzieżowy "Tu jest bosko"
Strona dla najmłodszych
Nasz Dziennik
Dla Polski
Gmina Kornica Stara
 
Serwis informacyjny KRP

NIE dla deprawacji naszych dzieci

Odpowie za posiadanie narkotyków

Opowiedzą o Turcji

Bawmy się na trzeżwo…

Żołnierze carskiej armii pokonani pod Żyrzynem spoczęli na cmentarzu w Baranowie

Zostań sędzią piłki nożnej

Wrzesiński w Pelikanie, Guedes testowany przez Wisłę

Kolejny sukces Chóru KOE

Co dalej w ZUO po zmianie prezesa?

20-latek zatruł się tlenkiem węgla

By spotkać Pana niekonieczna Panama

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Strona główna
Ogłoszenia parafialne
Historia
Kontakt
 
Remont kościoła
Rozliczenie projektu X.2018
Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność
Informacja dotycząca realizacji projektu
Zapytanie ofertowe dotyczące renowacji kościołów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego
 
ROZBUDOWA I REMONT
ROK 2018
 
Z ŻYCIA PARAFII...
ROK 2018
 
ŚWIĘTY JÓZEF
Tekst nowenny
Napisali o nas
Wasze świadectwa ...
Nowenna w roku 2018
 
 


stronę odwiedziło już


osóbINTENCJE
DO ŚW. JÓZEFA

wpisz intencję

zobacz wszystkie intencję
 
Nowenna do Ducha Świętego
 
 

 

Nowenna do Ducha Świętego


Właściwą nowennę stanowią formularze mszalne od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie. Poza tym odprawia się zwykle nowennę przed błogosławieństwem eucharystycznym w nabożeństwach majowych lub czerwcowych. Odmówić można niżej podane modlitwy.

Teksty te nadają się również do wykorzystania w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

 

Tekst Nowenny do Ducha Świętego w formacie pdf (do pobrania)

 


I, IV i VII dzień nowenny

 

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

 

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

 

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

 • Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.
 • Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.
 • Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen

 


II, V i VIII dzień nowenny

 

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

 

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy”. (J14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

 

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

 • Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.
 • Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
 • Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.
 • Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

 


III, VI i IX dzień nowenny

 

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

 

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

 

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

 • Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.
 • Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.
 • Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
 • Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogąszczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask

Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych,

którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

 

 


Teksty pieśni:

Duchu Święty, przyjdź prosimy

Twojej łaski nam trzeba,

niech w nauce postąpimy

objawionej nam z nieba.

Niech ją pojmiem z łatwością,

utrzymamy z stałością,

a jej światłem oświeceni *

w dobrym będziem utwierdzeni.

 

 

Przybądź Duchu Stworzycielu

Dusz ludzkich Nauczycielu,

Racz łaską swoją obdarzyć

Serca, któreś raczył sprawić.

 

Tyś pocieszycielem zwany,

Darem Bożym mianowany,

Żywem źródłem i miłością,

Ogniem i duszną światłością.

 

Darów twoich siedem liczymy,

Palcem Bożym być cię wiemy,

Obietnicąś jest ojcowską,

Zdobiąc w nas miłość Synowską.

 

Racz dać zmysłom dar światłości,

Pomnażaj w sercach miłości,

A krewkość serca naszego,

Utwierdź mocą Bóstwa swego.

 

Odpędź od nas czarta złego,

Użycz pokoju twojego,

Aby za twoją obroną,

Złe odeszło inną stroną.

 

Racz nam Ojca Niebieskiego

Dać poznać i Syna jego,

I ciebie Ducha Świętego,

Od obu pochodzącego.

 

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,

Synowi zmartwychwstałemu,

I z Duchem Świętym społecznie

Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

 

 

Zstąp, Duchu Przenajświętszy, spuść nam jak

najgorętszy

Promień Twojej Miłości!

Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco darów

drogich,

Przyjdź, serdeczna światłości!

 

Wieczny Pocieszycielu, drogi nasz Przyjacielu,

Słodka nasza ochłodo!

Tyś w pracach odpocznienie, w upałach ugaszenie,

Miła w smutku swobodo!

 

O, najświętsza Światłości! Oświeć serc głębokości

Ludu Twego wiernego.

Boć bez Twojej dzielności tu, w ludzkiej nikczemności,

Nie masz nic szlachetnego.

 

Więc oczyść, co szpetnego, skrop, co w nas jest

oschłego,

Uzdrów, co niezdrowego.

Skrusz, co zatwardziałego, rozgrzej, co oziębłego,

Sprostuj, co jest błędnego.

 

Użycz nam, w Cię wierzącym, i w Tobie ufającym,

Siedmiu darów światłości.

Pomnóż w cnotach zasługę, daj zbawienia wysługę,

Daj zapłatę w wieczności.

 

 
     

Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR